Biến tần cao thế SB-HV

Biến tần cao thế SB-HV

Biến tần cao thế SB-HV

- Bộ biến tần cao áp- cao áp, phương thức mắc nối tiếp unit đầu ra cao áp trực tiếp

- Thiết kế kiểu module unit, thay đổi tuỳ ý, tháo lắp thuận tiện

- Màn hình cảm ứng đa ngôn ngữ

- Có thể áp dụng phương thức đấu dây hoặc phương thức trao đổi thông tin, cổng nối đầu ra cho người sử dụng tự quy định

- Hiệu suất cao, hệ số công suất cao, hiệu suất cả bộ máy > 96%, hệ số công suất > 95%

- Kỹ thuật bypass đặc biệt và kỹ thuật cân điện áp dây cáp tự động.