SENLAN » TRANG CHỦ, SẢN PHẨM, GIỚI THIỆU, TIN TỨC, Biến tần thông dụng, tinh vi, Biến tần chuyên dụng cho máy ép phun nhựa, Biến tần điều khiển vectơ , Biến tần cao thế, Biến tần chuyên dụng cho máy bơm, quạt gió, Linh phụ kiện biến tần & hạ thế, Giới thiệu cộng ty, Giới thiệu tập đoàn Hy Vọng, HÌNH ẢNH, Download, Lịch sử & sự kiện, Hình ảnh hoạt động, SB100 bộ biến tần thông dụng dòng tiện dụng, tinh vi, biến tần cao thế 4-quadrants, Energy Feedback, Bộ hãm SZ20G , SB-HV Loại biến tần cao thế, SB61Z Biến tần vectơ chuyên dụng cho máy ép nhựa, SB70 Loại biến tần 220v 0.55-5.5KW, SB70 Loại biến tần điều khiển vecto tính năng cao, SB200 Loại biến tần chuyên dụng cho máy bơm & quạt gió, Bàn phím điều khiển, Cuộn kháng AC, Sản phẩm cải tiến mới, SẢN PHẨM CẢI TIẾN MỚI, BIẾN TẦN ĐIỀU KHIỂN SỨC CĂNG SB73G, BIẾN TẦN PHÒNG BỤI SB72G, BIẾN TẦN PHÒNG NỔ , BIẾN TẦN TỦ TREO KẾT HỢP, biến tần senlan, GIỚI THIỆU CÔNG TY, Giới thiệu tập đoàn Hy Vọng - Tổng công ty, Senlan thành công đưa vào dự án BAUXIT nhôm LÂM ĐỒNG, THÔNG BÁO: Công ty TNHH Senlan Hy Vọng Việt Nam chuyển trụ sở mới, Vinh dự đón nhận danh hiệu “ Nhãn hiệu biến tần số 1 Trung Quốc ”, SB200 Series Inverter User's Manual , SB70 Series Inverter User's Manual, SB100 Series Inverter User's Manual, SB200 Series Inverter User's Manual, Lịch sử & sự kiện, Lịch sử phát triển của SENLAN đã chứng kiến sự phát triển của ngành tự động hóa Trung Quốc. Từng dấu chân của SENLAN là hình ảnh thu nhỏ cho từng bước đường phát triển ngành biến tần của dân tộc Trung Hoa., , Lịch sử phát triển của SENLAN đã chứng kiến sự phát triển của ngành tự động hóa Trung Quốc. Từng dấu chân của SENLAN là hình ảnh thu nhỏ cho từng bước đường phát triển ngành biến tần của dân tộc Trung Hoa., SENLAN hợp tác với T.T tiết kiệm năng lượng Hà Nội , SenLan thành công đưa SB70G375T6C 690V vào Xí Nghiệp Than Việt Nam , SenLan thành công đưa SB70G375T6C 690V vào Xí Nghiệp Than Việt Nam , Giải pháp điều khiển nâng hạ cho hệ thống cần trục tháp xây dựng dùng biến tần Senlan SB70, Đại hội đại biểu khách hàng toàn quốc Tập đoàn SENLAN HY VỌNG năm 2013, Hoàn thành dự án cung máy biến tần cho Công ty TNHH Dệt Hà Nam, GIÁNG SINH AN LÀNH, GIÁNG SINH AN LÀNH, BIẾN TẦN SENLAN HÀNG CHÍNH HÃNG- CHẤT LƯỢNG ƯU TÍN- PHỤC VỤ CHU ĐÁO, TRANG CHU, SAN PHAM, GIOI THIEU, TIN TUC, Bien tan thong dung, tinh vi, Bien tan chuyen dung cho may ep phun nhua, Bien tan dieu khien vecto , Bien tan cao the, Bien tan chuyen dung cho may bom, quat gio, Linh phu kien bien tan & ha the, Gioi thieu cong ty, Gioi thieu tap doan Hy Vong, HINH ANH, Download, Lich su & su kien, Hinh anh hoat dong, SB100 bo bien tan thong dung dong tien dung, tinh vi, bien tan cao the 4-quadrants, Energy Feedback, Bo ham SZ20G , SB-HV Loai bien tan cao the, SB61Z Bien tan vecto chuyen dung cho may ep nhua, SB70 Loai bien tan 220v 0.55-5.5KW, SB70 Loai bien tan dieu khien vecto tinh nang cao, SB200 Loai bien tan chuyen dung cho may bom & quat gio, Ban phim dieu khien, Cuon khang AC, San pham cai tien moi, SAN PHAM CAI TIEN MOI, BIEN TAN DIEU KHIEN SUC CANG SB73G, BIEN TAN PHONG BUI SB72G, BIEN TAN PHONG NO , BIEN TAN TU TREO KET HOP, bien tan senlan, GIOI THIEU CONG TY, Gioi thieu tap doan Hy Vong - Tong cong ty, Senlan thanh cong dua vao du an BAUXIT nhom LAM DONG, THONG BAO: Cong ty TNHH Senlan Hy Vong Viet Nam chuyen tru so moi, Vinh du don nhan danh hieu “ Nhan hieu bien tan so 1 Trung Quoc ”, SB200 Series Inverter User's Manual , SB70 Series Inverter User's Manual, SB100 Series Inverter User's Manual, SB200 Series Inverter User's Manual, Lich su & su kien, Lich su phat trien cua SENLAN da chung kien su phat trien cua nganh tu dong hoa Trung Quoc. Tung dau chan cua SENLAN la hinh anh thu nho cho tung buoc duong phat trien nganh bien tan cua dan toc Trung Hoa., , Lich su phat trien cua SENLAN da chung kien su phat trien cua nganh tu dong hoa Trung Quoc. Tung dau chan cua SENLAN la hinh anh thu nho cho tung buoc duong phat trien nganh bien tan cua dan toc Trung Hoa., SENLAN hop tac voi T.T tiet kiem nang luong Ha Noi , SenLan thanh cong dua SB70G375T6C 690V vao Xi Nghiep Than Viet Nam , SenLan thanh cong dua SB70G375T6C 690V vao Xi Nghiep Than Viet Nam , Giai phap dieu khien nang ha cho he thong can truc thap xay dung dung bien tan Senlan SB70, Dai hoi dai bieu khach hang toan quoc Tap doan SENLAN HY VONG nam 2013, Hoan thanh du an cung may bien tan cho Cong ty TNHH Det Ha Nam, GIANG SINH AN LANH, GIANG SINH AN LANH, BIEN TAN SENLAN HANG CHINH HANG- CHAT LUONG UU TIN- PHUC VU CHU DAO
Home

 

Giá: Thỏa thuận
Giá: Thỏa thuận
Giá: Thỏa thuận

 Công ty SENLAN đã hoàn thành dự án cải tạo hệ thống điều không và nén khí cho Công ty TNHH dệt Hà Nam, tổng số lượng máy biến tần 310 máy, công suất từ 7.5kw đến 280kw

   Công ty TNHH CP KHKT SENLAN Hy Vọng trực thuộc Tập Đoàn Hy Vọng – Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Trung Quốc, một doanh nghiệp kỹ thuật cao trọng điểm Quốc Gia, tận tâm khai thác kỹ thuật biến tần cũng như nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, phát triển và tiêu thụ máy biến tần. Tháng 04 năm 2013 doanh nghiệp vinh dự 07 năm liền liên tiếp được nhận danh hiệu “ Nhãn hiệu biến tần số 1 Trung Quốc ”.


 Ngày 21/04/2012  vừa qua công ty TNHH Senlan Hy Vọng Việt Nam chúng tôi đã thành công đưa Máy biến tần SB70G375T6C 690V vào XÍ NGHIỆP THAN HÀ RÁNG, Công Ty TNHH Một thành viên Than Hạ Long VINACOMIN Việt Nam.

Copyright 2010 Senlan
Designed by: NETVIETGROUP

CÔNG TY TNHH SENLAN HY VỌNG VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 1 ngõ 2 Trung Kính - Cầu giấy - Hà Nội .
Tel: 043-7835820          Fax: 043-7835821               Email:  bientansenlan@gmail.com/ vansenlan@gmail.com